تیزر معرفی شرکت

مراسم تحویل واگن ها با حضور مدیرعامل

در تاریخ 1400/6/2 طی مراسمی با حضور مدیرعامل سپهران ریل جناب آقای مهندس جمشیدیان و مدیرعامل واگن کوثر جناب آقای مختاری، پارت اول واگن های سفارشی مسطح مخصوص حمل کانتینر در کارخانه آروین کوثر اصفهان تحویل گرفته شد.

آماده سازی واگن های 26 متری در کارخانه آروین کوثر اصفهان جهت تحویل

تست واگن های 26 متری در کارخانه آروین کوثر اصفهان

از آنجایی که واگن 26 متری براساس استاندارد های اروپایی طراحی شده است. لذا ملزم به این مهم می باشد که تمامی تست های استاتیکی و دینامیکی بر روی این واگن انجام گیرد.
پیش از این واگن های مورد استفاده و تست شده برروی استند تست نهایتا 19 متر طول داشته که بر همین اساس استند های تست در تمامی شرکت های داخلی نهایتا به طول 19 متر بوده است.
هم اکنون شرکت واگن سازی کوثر برای اولین بار استند تستی را طراحی و ساخته است که طول آن به بیش از 26 متر می رسد و تمامی تست های استاتیکی و دینامیکی مربوط به شاسی واگن روی آن تست می شود.

تخلیه و بارگیری در بندر شهید رجایی

اعزام به سیر واگن های تحویل گرفته شده از اصفهان به بندرعباس