قابل اطمینان و پاسخگو

قول ما ریشه در اخلاق کاری صادقانه و قابل اعتماد ما دارد. ما به ارائه بالاترین استانداردها افتخار می کنیم..

ارايه خدمات قابل اعتماد

ما در تمامی کارهایمان، اشتیاق و هدف داریم و وعده‌هایمان را با افتخار و به صورت حرفه‌ای محقق مینماییم.

پیشرفت مداوم

ما همیشه کار خود را ساده و نوآورانه انجام میدهیم و مشتریانمان را ارج مینهیم.

اهمیت دادن ، تعهد ماست

ما به رفاه، ایمنی و مراقبت از کارکنان، شرکای تجاری و مشتریان خود احترام می گذاریم.

کار تیمی پر انرژی

کار به عنوان یک تیم چابک و مشارکتی، توانمندسازی کارکنان و استفاده بهینه از استعدادهای آنها.

چشم انداز

کسب جایگاه نخست در بازار به عنوان سازمانی بزرگ و شناخته شده که با افزایش سهم ریلی در حمل بار در حوزه ی داخل و بین المللی فعالیت دارد.

ماموریت

تکمیل ناوگان ملکی خود به منظور حمل بار های ریل پسند و اخذ پروانه فعالیت از راه آهن جمهوری اسلامی ایران و تکمیل زنجیره ارزش گروه با رویکرد هم افزایی با سایر شرکت های درون گروه و خارج آن.