مهدی جمشیدیان

مدیرعامل

محمد امیری

مشاور عالی مدیرعامل

سجاد اسلامی

قائم مقام

میلاد نه رودی

مدیر مالی