حوادث – خارج شدن قطار مشهد به یزد از ریل

مکان شما:
رفتن به بالا